PODROBNÉ INFORMÁCIE K ÚRAZOVÉMU POISTENIU

Prečítajte si detailné informácie k úrazovému poisteniu počas účasti na prekážkovom behu OFR ANGLIČÁK, konaného v rámci podujatia ANGLIČÁK 2023, od renomovanej poisťovne Colonnade Insurance S.A., ktoré vám uzatvoríme k vašej registrácii na prekážkový beh. 

VŠEOBECNÉ POISTNÉ PODMIENKY PRE POISTENIE ÚRAZU

OSOBITNÉ POISTNÉ PODMIENKY ÚRAZOVÉHO POISTENIA PRE EVENT

POISTENIE ÚRAZU EVENT (IPID)

TABUĽKA ROZSAHU POISTNÉHO KRYTIA

ÚRAZOVÉ POISTENIE AKCIÍ - ROZDELENIE ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV