obstacle ANGLIČÁK KIDS race

NEMUSÍM, ALE MÔŽEM!

sobota 15. jún 2024 | Pezinok

Keďže je Angličák pre všetkých, myslí sa tým, samozrejme, že je aj pre našich najmenších. Pre nich je pripravená ANGLIČÁK KIDS verzia prekážkového behu, kde si budú môcť na kratšej trati a v oveľa jednoduchšej úprave vyskúšať to, čo ich rodičia alebo známi na dospeláckej trati. Je určená pre všetky deti, ktoré si chcú zašportovať, zabaviť sa a užiť si prekážkový beh hoci aj bez rodičov. A dokonca sa budú môcť aj poriadne zašpiniť.

ŠTARTOVNÉ VLNY KIDS

14:30 | deti 12 – 15 rokov | na štarte musí byť dieťa pripravené o 14:20

14:40 a 14:50 | deti 8 – 11 rokov | na štarte musí byť dieťa pripravené o 14:30

15:00 a 15:10 | deti 3 – 7 rokov (s doprovodom jedného rodiča) | na štarte musí byť dieťa pripravené o 14:50

15:30 | deti registrované na mieste BEZ nároku na medailu | na štarte musí byť dieťa pripravené o 15:20

Nezabudnite, že rozcvička začína 10 – 20 minút PRED ČASOM ŠTARTU! 

Deti vo veku 13 – 15 rokov sa môžu prihlásiť aj do prekážkového behu vo variante FUN 6+ km vo vlne v čase 11:30. Dieťa v nich však musí štartovať vždy v sprievode dospelej zodpovednej osoby, ktorá je tiež zaregistrovaná v danej vlne ako súťažiaci.

KTO SA MÔŽE PRIHLÁSIŤ

Prihlásiť môžete všetky deti vo veku od 3 do 15 rokov, a to bez ohľadu na to, či sa venujú športu profesionálne alebo nie. ANGLIČÁK KIDS je bez merania času, nakoľko chceme v deťoch podporiť radosť z pohybu, športu a zážitkov, hravosť a súdržnosť, a nie stres z tlaku na výkon. Ich štartovný čas si vyberiete počas registrácie. 

Prekážkový beh ANGLIČÁK KIDS má jednu trať a je rozdelený do kategórií:

 • Neprekonaná prekážka – nič sa nedeje.
 • S dieťaťom môže bežať maximálne jeden rodič. Deťom bude v prípade potreby pomáhať dobrovoľník, ktorý pobeží s každou skupinou.
 • Neprekonaná prekážka – nič sa nedeje. Dieťa si môže spraviť dobrovoľných pár angličákov.
 • Rodičia nemôžu bežať s deťmi. Deťom bude v prípade potreby pomáhať dobrovoľník, ktorý pobeží s každou skupinou.
 • Neprekonaná prekážka – nič sa nedeje. Dieťa si môže spraviť dobrovoľných pár angličákov.
 • Rodičia nemôžu bežať s deťmi. Deťom bude v prípade potreby pomáhať dobrovoľník pri prekážke.

ŠPECIÁLNA MOŽNOSŤ | Deti vo veku 13 – 15 rokov sa môžu prihlásiť aj do prekážkového behu vo variante FUN 6+ km do štartovnej vlny v čase 11:30. Dieťa v nich však musí štartovať vždy v sprievode dospelej zodpovednej osoby, ktorá je tiež zaregistrovaná v danej vlne ako súťažiaci.

Len vás, milí rodičia, poprosím o zváženie faktu, že ide o beh s prekážkami, a napriek tomu, že bezpečnosť je naša najvyššia priorita, je rovnako ako pri každom športe aj tu možnosť úrazu. Môžu nastať zranenia spôsobené pádom, zakopnutím, pošmyknutím, vyvrtnutím alebo pri prekonávaní prekážok. Preto je dôležité zvážiť, či svoje dieťa zaregistrujete alebo nie.

Ak áno, je nevyhnutné nijako ho netlačiť, nepoháňať, práve naopak – nechať ho ísť vlastným tempom tak, aby si prekážkový beh užívalo a malo z neho radosť. Tým výrazne eliminujete riziko ublíženia si na zdraví, ktoré vzniká primárne pod tlakom maximalizácie výkonu.

Nie je dôležitý výkon ani výsledok, ale to, že si to dieťa vyskúša, užije a zažije radosť a ľahkosť z pohybu.

CENY VSTUPENIEK

15 eur do 31. marca 2024

20 eur do 5. mája 2024

25 eur do 12. júna 2024

30 eur na mieste (len v prípade voľnej kapacity alebo bez nároku na medailu)

Počet účastníkov je limitovaný kapacitou štartovných vĺn.

Vaša „registrácia účastníka“ pre vaše dieťa sa stáva platnou po kúpe vstupenky a vyplnení registračného formulára, ktorý je súčasťou nákupného košíka na www.ofranglicak.sk, ktorý musí obsahovať všetky náležitosti.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE !!!

Štartovné je viazané na meno pretekára, jeho dátum narodenia a je nevratné a NEPRENOSNÉ na inú osobu. Nie je možné štartovné predať inej osobe. Je to možné len v prípade ak prebehne preregistračný proces podľa pravidiel štartu na prekážkovom behu OFR ANGLIČÁK.

Štartovné je možné preregistrovať na inú osobu len 1x, a to za poplatok 5 eur pre variant KIDS, a to NAJNESKÔR DO UTORKA 11. JÚNA 2024. 

Od stredy 12. júna 2024 preregistácia možná nie je, a to ani v deň pretekov na mieste konania.

V prípade záujmu o preregistráciu napíšte mail na ofr@anglicak.sk, do ktorého priložte vašu elektronickú vstupenku. PREREGISTRÁCIA NA MIESTE NIE JE MOŽNÁ. Ak prídete s cudzím štartovným lístkom, ktorý si kúpite od druhej osoby NEBUDE VÁM UMOŽNENÝ ŠTART, nakoľko ide o štartovné viazané na meno pretekára, jeho dátum narodenia a súhlasy zakliknuté pri registračnom procese. Preto si prosím nekupujte lístky od druhých osôb a ak, tak len v prípade, že bude rešpektovaný preregistračný proces, ktorý je možný len do 11. júna 2024. Ďakujeme za rešpekt pravidiel a podmienok štartu na prekážkovom behu OFR ANGLIČÁK.

Registrácia KIDS musí byť vyzdvihnutá zákonným zástupcom dieťaťa v deň pretekov maximálne 60 minút pred štartom, inak prepadáva a miesto sa uvoľňuje pre účastníkov, ktorí sa chcú zaregistrovať v deň podujatia. Prekážkového behu sa môže zúčastniť iba ten účastník, koho rodič odovzdá pri prezentácii vyplnený a zákonným zástupcom podpísaný reverz spolu s kontrolou vyplnených údajov podľa občianskeho preukazu zákonného zástupcu a kartou poistenca dieťaťa. 

Nezabúdajte, že pri registrácii sa MUSÍTE preukázať OBČIANSKYM PREUKAZOM zákonného zástupcu a KARTOU POISTENCA dieťaťa.

A ak chcete, aby aj vaše ratolesti vybehli na trať v kvalitnom a krásnom angličákovskom tričku, čelenke, podkolienkach či ponožkách, tak im ich objednajte už počas registrácie.

PREREGISTRÁCIA

Pokiaľ sa z akéhokoľvek dôvodu nebudete môcť pretekov zúčastniť je možné presunúť lístok na inú osobu, urobiť tak však musíte žiadosťou zaslanou na email ofr@anglicak.sk najneskôr do 11. júna 2024. Po tomto termíne preregistrácia nie je možná.

Zmenu na každej vstupenke je možné urobiť len raz, a to za poplatok 10 eur. Preregistrácia je možné len do rovnakej kategórie. Zmena štartovnej vlny je možná len v prípade voľnej kapacity.

Každý účastník bude na mieste kontrolovaný na základe občianskeho preukazu, ktorým sa MUSÍ pri registrácii preukázať, pričom musí sedieť meno a údaje s lístkom, ktorým sa účastník preukazuje. Preto nie je možné lístok predať a posunúť inej osobe, ale je nevyhnutné postupovať nasledovne:

POSTUP PRI PREREGISTRÁCII

 1. Zašlite mail so žiadosťou o preregistráciu na ofr@anglicak.sk
 2. Do prílohy mailu dajte váš lístok.
 3. Do tela mailu dajte tento text: Prosím o preregistráciu môjho lístka ČÍSLO, registrovaného na MENO do VLNA a ČAS. Týmto prosím o zrušenie mojej registrácie, zaslanie faktúry na úhradu preregistračného poplatku vo výške 10 eur a následné zaslanie kódu určeného pre nového účastníka. ALEBO TEXT: Prosím o preregistráciu môjho lístka ČÍSLO, registrovaného na MENO do VLNA a ČAS. Týmto prosím o zrušenie mojej registrácie, zaslanie faktúry na úhradu preregistračného poplatku vo výške 10 eur a následné zaslanie kódu do inej kategórie (a vypísať názov kategórie). 
 4. Mailom vám zašleme faktúru na úhradu preregistračného poplatku.
 5. Po úhrade poplatku bude váš lístok zrušený a bude vám do mailu zaslaný kód.
 6. Tento kód posuňte osobe, na ktorú chcete postúpiť svoju registráciu.
 7. Táto osoba sa musí riadne zaregistrovať – kúpiť si lístok s použitím kódu. Zaregistrovať sa môže len do vlny, ktorá bude v čase jeho registrácie na webe dostupná ako voľná.

Prihlásiť ho môžete cez túto stránku. Počet štartov je limitovaný maximálnym počtom účastníkov v každej vlne.

Na Angličáku štartujú všetci naši účastníci na vlastnú zodpovednosť. Kúpou online vstupenky na prekážkový beh OFR ANGLIČÁK, konaného v rámci podujatia ANGLIČÁK, sa stáva zaregistrovaný účastník poisteným proti úrazu v poisťovni Colonnade počas účasti na prekážkovom behu. Toto poistenie je súčasťou kúpy vstupenky, ktorá je kúpená online pred podujatím a netýka sa registrácií na prekážkový beh vykonaných v deň podujatia. Po ukončení predaja lístkov poskytne spoločnosť OFR ANGLIČÁK s.r.o. v súlade s paragrafom 78 Zákona o poisťovníctve č. 39/2015 Z.z. Poisťovni Colonnade Insurance S. A. (Colonnade) registračné informácie registrovaných účastníkov, a to meno, priezvisko a dátum narodenia, v prípade účastníkov mladších ako 18 rokov aj meno, priezvisko, e-mail a telefónne číslo zákonného zástupcu, ktorý ich registroval, za účelom identifikácie poistených, na účely uzavierania poistných zmlúv a správy poistenia a na účely likvidácie poistných udalostí alebo škodových udalostí poistenia pre prípad úrazu. Ak nechcete, aby sa na vás alebo na dieťa, ktorého ste zákonným zástupcom poistenie vzťahovalo, informujte nás o tom e-mailom na ofr@anglicak.sk, a to najneskôr do 11.6.2024. Podrobné informácie o spoločnosti Colonnade, o tom ako spracúva osobné údaje a vašich právach sú vám k dispozícii na jej webovej stránke www.colonnade.sk. Viac o poistení na OFR ANGLIČÁK tu.

Za zdravotné poistenie liečebných nákladov dieťaťa, ktorého ste zákonným zástupcom a jeho iné urazové poistenie, úrazové poistenie v prípade registrácie na mieste v deň podujatia, úrazové poistenie v prípade odmietnutia poistenia, ktoré je súčasťou vstupenky na prekážkový beh a prípadné ďalšie poistenia je zodpovedný každý zákonný zástupca. Je vašou zodpovednosťou, aby ste v prípade potreby absolvovali s dieťaťom príslušnú zdravotnú prehliadku a získali tak informácie o jeho zdravotnom stave v súvislosti s rozhodnutím zúčastniť sa prekážkového behu. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na zdraví alebo majetku v súvislosti s jeho a vašou cestou, pobytom či účasťou na podujatí, vrátane prekážkového behu a sprievodného programu.

Nezabudnite, prosím, na to, že:

 • v deň podujatia dostane dieťa pri prezentácii náramok s časom štartu, ktorý je povinné nosiť pred prekážkovým behom a počas neho na zápästí, a bez neho nie je možný vstup do štartovného koridora,
 • v prípade sprievodnej osoby dieťaťa vo veku od 3 do 7 rokov platí to isté aj pre jeho doprovod,
 • náramok nie je možné dať inej osobe,
 • detský prekážkový beh je realizovaný bez merania času,
 • prekážkového behu sa môže zúčastniť iba ten účastník, koho rodič odovzdá pri prezentácii vyplnený a zákonným zástupcom podpísaný reverz spolu s kontrolou vyplnených údajov podľa občianskeho preukazu zákonného zástupcu,
 • pre ANGLIČÁK KIDS verziu Angličáku platia aj nasledovné pravidlá:
  • dieťa si nesmie skracovať trať,
  • na trase sa môže predbiehať, ale nie na prekážkach.

A najmä – nech je, prosím, ohľaduplné vočí ostatným účastníkom. Nič nie je dôležitejšie ako zdravie a bezpečnosť všetkých účastníkov.

ĎALŠIE PRAKTICKÉ INFORMÁCIE

Areál zdravia Rozálka

Rozálka 9 
902 01 Pezinok 

www.rozalka.sk
+421 903 410 233
recepcia@rozalka.sk

Prosíme vás, dostavte sa na miesto konania minimálne jednu hodinu pred plánovaným štartom dieťaťa. V závislosti od celkového počtu účastníkov bude uplatnený systém skupinových štartov v približne 5-minútových intervaloch podľa počtu účastníkov, pričom účastník musí byť na štarte pripravený najneskôr 15 minút pred začiatkom vlny, do ktorej je registrovaný.

Na podujatie prineste:

 • občiansky preukaz zákonného zástupcu – nutný na registráciu,
 • kartičku poistenca dieťaťa,
 • vypísaný a zákonným zástupcom podpísaný reverz,
 • odporúčame aj:
  • ruksak na odloženie vecí,
  • uterák,
  • tašku na špinavé, asi aj zablatené oblečenie,
  • veci na prezlečenie,
  • pohodlné topánky na prezutie,
  • ochranu hlavy,
  • opaľovací krém pre prípad slnečného počasia,
 •  a, samozrejme, dobrú náladu.

Čo si kto oblečie a obuje, je, samozrejme, na ňom. My dávame do pozornosti pár praktických tipov:

 • odporúčame:
  • zabezpečiť dieťaťu bežecké oblečenie – ľahké tričko a krátke nohavice,
  • ako tip dávame ľahké tričko a ponožky Angličák, ktoré môžete kúpiť v našom e-shope,
  • rovnako aj čelenku Angličák ako príjemnú ochranu hlavy pred slnkom,
  • zabezpečiť vhodnú obuv do nerovného terénu, pretože obuv s rovnou podrážkou nie je na beh prírodou vhodná, dokonca môže byť pri behu aj nebezpečná,
  • praktické môžu byť aj tenké rukavice ako ochrana rúk pri prekonávaní niektorých prekážok,
  • v prípade horúceho počasia sa hodí aj ochranný opaľovací krém,
 • neodporúčame:
  • beh naboso (vzhľadom na rôznorodosť terénu).

Je zakázané používať obuv s kovovými, plastovými alebo  inými  hrotmi bez rozdielu, či ide o zimný, alebo letný prekážkový beh. Ďalej je zakázané používať akékoľvek protišmykové pomôcky na obuv a podrážku. Účastníci, ktorí budú používať zakázanú obuv a iné podporé pomôcky, ako napríklad palice, budú diskvalifikovaní. 

Pre deti bude k dispozícii občerstvovacia stanica v cieli. Ak však máte špecifické potreby v oblasti výživy či pitného režimu, uistite sa, že máte so sebou pre vaše deti vlastné zásoby potrebné na hydratáciu a energiu.

Zdravotná pomoc, sanitka s lekárom a so zdravotným personálom, bude zabezpečená v hlavnej FUN&FAMILY zóne, ktorá je umiestnená medzi štartom a cieľom pretekov.

Za osobné veci detí nezodpovedáme. Deti si ich môžu nechať u sprevádzajúcej osoby alebo v jej aute na parkovisku. Ako organizátor však nie sme zodpovední za odcudzené veci zo zaparkovaných vozidel, preto si ich, prosím, starostlivo uschovajte.

Pre účastníkov detského prekážkového behu úschovňa batožiny k dispozícii nie je, nakoľko si môžu svoj ruksak s vecami nechať u sprevádzajúcej osoby.

Ak to situácia dovolí, dispozícii budú aj sprchy so studenou vodou. To po prekážkovom behu v krásnom horúcom slnečnom dni nemusí byť na zahodenie. Opäť, ak to situácia dovolí, k dispozícii budú aj šatne na prezlečenie.

V priamej bízkosti miesta konania akcie sme pre vás pripravili veľké parkovisko, na ktorom je možné parkovanie zdarma. Jeho kapacita však nie je neobmedzená, a preto vás prosíme, ak je to možné, eliminujte počet áut, ktorými sa na podujatie dostavíte. Zároveň to bude šetrnejšie aj k nášmu životnému prostrediu. Prosíme vás tiež, aby ste neparkovali na príjazdových cestách, nech tak iným ľuďom neobmedzujete prístup na miesto konania.

Detský FRIENDLY KIDS prekážkový beh je bez merania času, a teda bez výsledkovej listiny. Chceme, aby si ho deti užili bez tlaku na to, aký výkon podajú.

Fotografie z podujatia budú zverejnené v albumoch na našej FB stránke a na našich webových  stránkach do približne siedmich dní po podujatí. Informácie o zverejnení fotografií zašleme registrovaným účastníkom emailom. Video bude na nahliadnutie na našom YouTube kanáli po akcii.

Ako organizátor si však vyhradzujeme právo na úpravu fotografií, videí o podujatí a jeho účastníkov, ktoré sa stávajú naším majetkom. Fotografie a videá pripravené na podujatí tak môžeme voľne použiť  vo svojich promo materiáloch.

Na divákov sa veľmi tešíme a je pre nich v centrálnej FUN&FAMILY zóne, v ktorej sa spájajú štarty a ciele všetkých prekážkových behov, pripravený bohatý program. Divák však nesmie účastníkom nijako pomáhať a takisto sa musí zdržiavať mimo vyznačenej trate, ktorá je určená pre účastníkov prekážkového behu.

Stanovanie na podujatí povolené nie je, ale ak chcete, pokojne si môžete priniesť napríklad vlastnú deku a urobiť si na mieste na to určenom hoci aj piknik. V hlavnej FUN&FAMILY zóne budete mať k dispozícii stánky s občerstvením, jedlom, nápojmi a bohatým sprievodným programom počas celého dňa, takže sa nikam ponáhľať nemusíte.

Ako organizátor si vyhradzujeme právo na zmenu trate, programu a dňa udalosti, ako aj prípadnú zmenu propozícií a súvisiacich okolností podľa svojho zváženia, a preto odporúčame aktívnym aj pasívnym, hoci aj potenciálnym účastníkom pozorne sledovať sociálne siete a webovú stránku www.anglicak.sk, kde budú prípadné zmeny implementované v propozíciách a novinkách.