PROPOZÍCIE A PRAVIDLÁ PRE ÚČASTNÍKOV OFR ANGLIČÁK

FRIENDLY race (ocr profi, ocr training, fun) a FRIENDLYKIDS race

REGISTRÁCIA

 • Registrácia pretekára (ďalej „účastník“) sa stáva platnou až po zaplatení štartovného poplatku a jeho pripísaní na účet organizátora.
 • Štartovný poplatok zahŕňa okrem iného aj nasledovné:
  • medailu (po dobehnutí do cieľa),
  • štartovné číslo – páska s číslom na zápästie,
  • občerstvenie po skončení pretekov,
  • elektronickú časomieru (v prípade voľby pretekov na čas),
  • sprievodné programy, súťaže a promo akcie.
 • Štartovný poplatok je konečný a nevratný, vracia sa len v prípade zrušenia pretekov zo strany organizátora mimo pandémie.
 • Registráciu účastníka je možné 1x previesť na inú osobu.
 • Registrovať sa možno prostredníctvom www.ofranglicak.sk alebo osobne v deň pretekov, keď sa štartovné platí na mieste v hotovosti,
  ale len v prípade, že je ešte voľná kapacita.
 • Vyplnením prihlášky a registračného formulára účastník, resp. jeho zákonný zástupca, prijíma všeobecné a reklamačné podmienky podujatia ANGLIČÁK a propozície a pravidlá prekážkového behu OFR ANGLIČÁK.
 • Každý účastník, resp. jeho zákonný zástupca, svojou registráciou vyhlasuje, že sa súťaže zúčastňuje na vlastnú zodpovednosť, a že
  jeho zdravotný stav vyhovuje podmienkam účasti na súťaži.
 • Vyplnením údajov pri registrácii vyjadruje účastník pretekov, resp. jeho zákonný zástupca,  súhlas so spracovaním údajov a s ich
  zaradením do databázy organizátora.
 • Svojou registráciou súhlasí účastník, resp. jeho zákonný zástupca, s tým, aby mu na uvedenú e-mailovú adresu organizátori zasielali
  informácie súvisiace s podujatím.
 • Účastník, resp. jeho zákonný zástupca, berie na vedomie, že je povinný si starostlivo čítať pravidelne aktualizované informácie pred
  pretekmi o organizačných pokynoch organizátora.

ČO SI PRINIESŤ NA PRETEKY

Na podujatie si musí účastník priniesť:

 • občiansky preukaz nutný na registráciu, v prípade neplnoletého účastníka občiansky preukaz jeho zákonného zástupcu,
 • kartičku poistenca,
 • vypísaný a podpísaný reverz, v prípade neplnoletého účastníka vypísaný a podpísaný reverz jeho zákonným zástupcom,
 • ruksak, ak chcete využiť službu úschovy batožiny,
 • odporúčame aj:
  • uterák,
  • tašku na špinavé, asi aj zablatené oblečenie,
  • veci na prezlečenie,
  • pohodlné topánky na prezutie,
  • ochranu hlavy,
  • opaľovací krém pre prípad slnečného počasia,
 •  a, samozrejme, dobrú náladu.

ČO SI OBLIECŤ NA PRETEKY

Čo si kto oblečie a obuje, je, samozrejme, na ňom. My dávame do pozornosti pár praktických tipov:

 • odporúčame:
  •  zabezpečiť si bežecké oblečenie – ľahké tričko a krátke nohavice,
  • v prípade, ak nemáte svoj osobný dres, obliecť si športové tričko ANGLIČÁK, 
  • rovnako aj čelenku ANGLIČÁK ako príjemnú ochranu hlavy pred slnkom a potom,
  • rovnako aj podkolienky alebo ponožky ANGLIČÁK,
  • zabezpečiť si vhodnú obuv do nerovného terénu, pretože obuv s rovnou podrážkou nie je na beh prírodou vhodná, dokonca môže
   byť pri behu aj nebezpečná,
  • praktické môžu byť aj tenké rukavice ako ochrana rúk pri prekonávaní niektorých prekážok,
  • v prípade horúceho počasia sa hodí aj ochranný opaľovací krém,
 • neodporúčame:
  • beh naboso (vzhľadom na rôznorodosť terénu).

ZDRAVOTNÁ PRÍPRAVA NA PRETEKY

 • Posledné dni pred pretekmi je vhodné zvoliť odddych a aktívnu alebo pasívnu regeneráciu, telo už netreba preťažovať náročnými,
  a už vôbec nie silovými tréningmi. 
 • Deň pred pretekmi je vhodné naservírovať si o niečo väčšie porcie ryže, cestovín,  zemiakov či iných sacharidov v rámci každého
  jedla, pokúsiť sa mierne obmedziť bielkoviny, tuk a zeleninu (nafukovanie – plynatosť), zároveň sa vyhnúť konzumácii ťažkých a mastných
  jedál (zdĺhavé trávanie – zbytočné odčepávanie energie a zaťaženie tráviaceho systému, narušenie kvality spánku), mäsa a alkoholu
  (dehydratácia).
 • Konzumácia menších porcií jedla v zvýšených frekvenciách vám pomôže dodať telu dostatočné množstvo sacharidov bez toho, aby
  prišiel pocit prejedenia.
 • V prípade pretekov v horúcom počasí je vhodné zvýšiť príjem sodíka už v predstihu – stačí si viac posoliť jedlo deň pred pretekmi
  a rovnako v deň pretekov alebo si zvoliť slané prílohy.
 • Tekutiny sú základ – absolútne gro celej prípravy spočíva v dostatočnej hydratácii. Odporúčame, aby ste svoje telo dostatočne
  hydratovali už týždeň pred pretekmi. 
 • Alkohol má negatívny vplyv na tráviacu sústavu, znižuje kvalitu spánku a na telo negatívne vplýva ešte aj v priebehu nasledujúceho
  dňa. Vyhnúť sa teda konzumácii alkoholu minimálne deň pred pretekmi.
 • Večer pred pretekmi odporúčame strečing celého tela.
 • V deň pretekov je vhodné dostať do tela ľahké raňajky, vynechať vlákninu (ovsené vločky, cereálie, celozrnné pečivo) a zaradiť ovocie
  s rozumným príjmom tekutín.
 • Je dobré priamo pred pretekmi nejesť, rovnako nezaťažiť žalúdok vypitím prílišného množstva tekutín naraz. Tekutiny prijímať od rána
  postupne v malých množstvách.
 • Neodporúčame ani konzumáciu energetických nápojov obsahujúcich kofeín, taurín a iných prudko pôsobiacich stimulantov.
 • Pol hodiny pred štartom nezabudnite na dôkladnú rozcvičku a zahriatie celého tela, prípravu tela a svojho srdca na výkon a pohyb
  a posledné minúty pred štartom venujte ľahkému rozklusaniu a aktívnemu strečingu.
 • Ihneď po pretekoch je potrebné doplniť do tela stratené tekutiny (vhodný je aj izotonický nápoj) a ideálne doplniť niečo malé do
  žalúdka – rýchly sacharid vo forme ovocia – banán či hrozno, aby ste urýchlili proces regenerácie.

ZDRAVOTNÝ STAV A ZODPOVEDNOSŤ ZA PRÍPRADNÉ ŠKODY NA ZDRAVÍ ALEBO MAJETKU

 • Každý účastník, resp. jeho zákonný zástupca, je zodpovedný za zdravotné poistenie liečebných nákladov, úrazové poistenie
  a prípadné ďalšie poistenia účastníka.
 • Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na zdraví alebo majetku v súvislosti s cestou, pobytom a účasťou účastníkov
  na pretekoch.
 • Je na zodpovednosti účastníka, resp. jeho zákonného zástupcu, aby účastník pred štartom absolvoval príslušnú zdravotnú
  prehliadku a získal tak informácie o svojom zdravotnom stave v súvislosti s rozhodnutím zúčastniť sa na pretekoch.
 • Každý účastník štartuje na pretekoch na vlastnú zodpovednosť, v prípade neplnoletého účastníka na zodpovednosť zákonného
  zástupcu.

PREZENTÁCIA PRED PRETEKMI

 • Účastník sa musí pred pretekmi prezentovať vstupenkou na svoje meno, ktorú získal pri registrácii, a občianskym preukazom
  potrebným na kontrolu údajov v reverze (súhlase). V prípade neplnoletého tak musí urobiť jeho zákonný zástupca.
 • Účastník odovzdá alebo podpíše reverz a súhlas s podmienkami pretekov. Bez poriadne vyplneného a odovzdaného reverzu sa
  nemožno pretekov zúčastniť. V prípade neplnoletého tak musí urobiť jeho zákonný zástupca.
 • Podpísaním reverzu vyjadruje účastník súhlas, že sa pretekov zúčastňuje dobrovoľne a na vlastnú zodpovednosť. V prípade neplnoletého
  vyjadruje tento súhlas podpísaním reverzu jeho zákonný zástupca.
 • Účastník je povinný nechať si na telo viditeľne umiestniť štartovné číslo a mať ho tam po celý čas pretekov.
 • V prípade, že si účastník vybral OCR PROFI alebo OCR TRAINING možnosť pretekov, teda „s meraním času“, je povinný si upevniť na členok alebo na
  zápastie (podľa pokynov organizátora)  čip na meranie času.
 • Minimálny vek účastníka FRIENDLY pretekov je 16 rokov, v prípade špeciálnych vĺn v OCR TRAINING alebo FUN variante so zaregistrovanou zodpovednou osobou 13 rokov.
 • Vekový interval FRIENDLYKIDS pretekov je 3 – 15 rokov, pričom deti od 3 do 7 rokov musia mať doprovod.
 • Účastníci mladší ako 18 rokov sú pri prezentácii povinní odovzdať písomný súhlas zákonného zástupcu so zúčastnením sa súťaže.

PRETEKY

 • Dĺžka trate OCR PROFI a OCR TRAINING s meraním času bola stanovená na 6+ km, FUN bez merania času bola stanovená na 6+ km a FRIENDLYKIDS bez merania času na 1+ km.
 • Minimálny počet prekážok na pretekoch bol stanovený na 20.
 • V závislosti od celkového počtu účastníkov bude uplatnený systém skupinových štartov v 5- až 15-minútových intervaloch.
 • Účastník musí štartovať v časovej vlne, do ktorej sa prihlásil.
 • Trať je postavená tak, aby eliminovala možnosti jej skrátenia účastníkom. Ak si účastník trať skráti, nebude zaradený do výsledkovej
  listiny.
 • Každý účastník sa musí riadiť pokynmi organizátorov a traťových rozhodcov.
 • Štartovné číslo a čip účastníka sú neprenosné.
 • Porušenie alebo nerešpektovanie pokynov organizátora vedie k diskvalifikácii účastníka.

ZMEŠKANIE ŠTARTU SVOJEJ VLNY

 • Účastník musí ísť do stanu Registrácia, kde mu bude v prípade, ak je ešte voľné miesto v inej vlne, vydaná nová páska s novým
  štartovným časom do najbližšej vlny, v ktorej je voľné miesto,  aby mohol vstúpiť do štartovného koridora.
 • Posunutie času štartu na neskôr musí v tomto prípade oznámiť aj časomiere.
 • Ak sa účastník dostaví na preteky po odštartovaní poslednej vlny, nebude pripustený na štart a nebude mu vratené ani štartovné.
 • Na štart nebude pripustený ani v tom prípade, ak nie je žiadne voľné miesto v iných vlnách.

PRAVIDLÁ, PENALIZÁCIA A DISKVALIFIKÁCIA

 • Každý účastník pretekov v prípade, že sa rozhodol pre KIDS a FUN typ pretekov „bez merania času“, nie je povinný zdolať všetky prekážky
  trasy. V prípade nezdolania niektorej prekážky sa na ňho nevzťahuje penalizácia. Môže vynechať prekážky, skrátiť si trať, nevzťahuje sa na neho žiadna forma penalizácie. Nesmie však brániť rýchlejšim účastníkom idúcim na čas.
 • Každý účastník pretekov v prípade, že sa rozhodol pre OCR PROFI alebo OCR TRAINING typ pretekov „s meraním času“, je povinný:
  • zdolať všetky prekážky trasy,
  • v prípade nezdolania niektorej prekážky absolvovať za každú nezdolanú prekážku penalizáciu na vopred určenom mieste, a to v prípade verzie  OCR TRAINING 6+ km – 10 angličákov ženy a 20 angličákov muži a v prípade verzie OCR PROFI 6+ km – 20 angličákov bez rozdielu pohlavia.

ĎALEJ PREŇHO PLATÍ:

  • v prípade verzie OCR PROFI 6+ km – na zdolanie každej prekážky má účastník jeden pokus,
  • v prípade verzie OCR TRAINING 6+ km – na zdolanie vybraných prekážok má účastník dva pokusy, podľa inštrukcií organizátora,
  • vynechanie alebo neúplné vykonanie penalizácie, opustenie alebo skrátenie vytýčenej trasy vedie k diskvalifikácii,
  • ak nedokončí celú trasu alebo ak neudá pravdivé informácie pri registrácii, prípadne registráciu nevyplní v celom rozsahu,
   alebo ak nebude používať štartovacie číslo a čip s časomierou stanoveným spôsobom, bude diskvalifikovaný.
  • ak opustí vytýčenú trať, bude diskvalifikovaný.
 • S výnimkou kategórie OCR PROFI 6+ km si účastníci môžu pri zdolávaní jednotlivých prekážok pomáhať.

Nasledujúce pravidlá súťaže („pravidlá“) sú stanovené a riadené spoločnosťami ANGLIČÁK s.r.o a OFR ANGLIČÁK s.r.o.. Tieto pravidlá sú záväzné pre všetkých pretekárov kategórie OCR PROFI 6+km. Od súťažiacich kategórie OCR PROFI, sa očakáva, že budú výslovne dodržiavať všetky pravidlá a súťaživo sa zapoja do preteku.

ROZHODCA

ANGLIČÁK menuje organizátora, ktorého úlohou je zabezpečiť dodržiavanie všetkých pravidiel, ktoré sú kontrolované dobrovoľníkmi na prekážkach a trati. Rozhodca rozhoduje o časových penalizáciách a diskvalifikáciách. Povereným rozhodcom ANGLIČÁK pretekov kategórie OCR PROFI 6+km je Peter Malár.

Každý účastník OCR PROFI 6+ km počas súťaže:

 • musí prejsť úplne celou traťou a všetkými prekážkami, ktoré boli stanovené pre preteky v kategórii, do ktorej je pretekár registrovaný
 • každý súťažiaci je zodpovedný za správne sledovanie trate, vedomé skrátenie trate vedie k diskvalifikácii pretekára,
 • na zdolanie každej prekážky má účastník jeden pokus, 
 • ak nedokončí celú trasu alebo ak neudá pravdivé informácie pri registrácii, prípadne registráciu nevyplní v celom rozsahu, alebo ak nebude používať štartovacie číslo a čip s časomierou stanoveným spôsobom, bude diskvalifikovaný,
 • ak opustí vytýčenú trať, bude diskvalifikovaný.
 • vynechanie alebo neúplné vykonanie penalizácie, opustenie alebo skrátenie vytýčenej trasy vedie k diskvalifikácii,
 • nemôže zámerne brániť napredovaniu ďalšieho súťažiaceho, je zakázané strkať, blokovať,narážať alebo iným spôsobom prekážať ostatným účastníkom,
 • nemôže prijať od akejkoľvek osoby, okrem organizátorov ANGLIČÁKu, fyzickú pomoc v akejkoľvek forme vrátane prijatia alebo užívania jedla, nápojov, výstroje, fyzickej podpory alebo stimulácie,
 • nemôže odštartovať preteky bez viditeľného usmiestnenia farebnej pásky na zápästí a merača času na členku,
 • žiadny súťažiaci nesmie na pretekárskej trati nechať žiadnu výstroj ani osobné veci bez ohľadu na svoju pozíciu na trati,
 • je prísne zakáuzané odhadzovať odpadky mimo miest na to určených, takisto obaly z potravín a iné obaly sa musia zlikvidovať v určených nádobách na odpad, každý súťažiaci, ktorý poruší toto pravidlo, bude diskvalifikovaný,
 • akúkoľvek výstroj, ktorú má súťažiaci pred pokusom o prekonanie prekážky, musí mať pri sebe vo všetkých fázach pokusu o prekonanie prekážky, zahodenie výstroje počas pokusu, aj keď sa uskutoční iba na okamih, nie je povolené – každý pretekár, ktorý poruší toto pravidlo, bude potrestaný 10-minútovým trestom, nedodržiavanie týchto pravidiel hlási dobrovoľník danej prekážky poverenému Rozhodcovi,
 • žiadny súťažiaci nesmie používať akúkoľvek výstroj, ktorú hlavný organizátor považuje za nevhodnú, vrátane výstroje, ktorá by mohla poskytnúť nespravodlivú výhodu alebo ohroziť iných súťažiacich,
 • žiadny súťažiaci nesmie kedykoľvek počas pretekov používať alebo nosiť sadru, mačky alebo kovové cvočky, vonkajšie vybavenie, trekové palice, slúchadlá, vysielačky, osobné zvukové zariadenia vrátane MP3 prehrávačov, kriedu, lepidlo alebo akékoľvek iné predmety, o ktorých sa predpokladá, že poskytujú podľa hlavného organizátora konkurenčnú výhodu, rukavice, atletické pásky, tejpy alebo obväzy prvej pomoci sa používať smú – každý súťažiaci, ktorý poruší toto pravidlo, bude diskvalifikovaný,
 • každý pretekár musí štartovať v pridelenom čase, vlne alebo skupine – každý súťažiaci, ktorý štartuje v nesprávnej vlne, nemá nárok na ocenenie, pretekári štartujúci v kategórii OCR PROFI 6+ km, ktorí neodštartujú v správnej vlne, budú presunutí do kategórie OCR TRAINIG 6+km,
 • každý účastník pretekov v prípade, že sa rozhodol pre OCR PROFI 6+km, je povinný zdolať všetky prekážky trasy – v prípade nezdolania niektorej prekážky absolvovať za každú nezdolanú prekážku penalizáciu na vopred určenom mieste, a to v prípade verzie OCR PROFI 6+ km – 20 angličákov bez rozdielu pohlavia.

DISKVALIFIKÁCIA A TRESTNÉ MINÚTY:

 • ak sa zistí, že sa pretekár pokúsil o zdolanie prekážky a nepodarilo sa mu danú prekážku prekonať (z kategórie povinné) bude k jeho celkovému cieľovému času pripočítaná penalizácia 15 minút, nezdolanie prekážky hlási hlavnému rozhodcovi dobrovoľník danej prekážky,
 • v prípade penalizačnej trestnej prekážky vedie nesplnený počet 20 angličákov v akomkoľvek počte rovnako k 15 minútovej penalizácii – dobrovoľník hlási nesplnenie trestu hlavnému rozhodcovi, veríme v dodržiavanie pravidiel fair play,
 • ak sa počas pretekov alebo počas kontrolného obdobia po pretekoch pred udeľovaním cien zistí, že si pretekár z vedomého dôvodu skrátil trať, bude mu udelená diskvalifikácia bez nároku na časovú penalizáciu,
 • v prípade popretekových sťažností a hlásení od iných pretekárov o videnom skrátení trate je pretekár povinný predložit GPS mapu s dĺžkou trate zo svojich hodiniek najneskôr hodinu pred vyhlásením výsledkov, v prípade viditeľných a a jasných nepresností v danej trati pretekára bude pretekár časovo penalizovaný 15 minútovou penalizáciou,
 • akýkoľvek protest je možné podať najneskôr 30 minút po príchode do cieľa,
 • porušenie pravidiel pretekov a nešportového správania vedie k diskvalifikácii pretekára, ktorý bude požiadaný o opustenie trate,
 • o dikvalifikácii alebo penalizácii rozhoduje rozhodca prekážkového behu – Peter Malár alebo na to určený dobrovoľník na prekážke.

KATEGÓRIE

 • Všetci účastníci sú povinní štartovať v pridelenej kategórii a taktiež v pridelenom čase. Účastník, ktorý štartuje v nesprávnej vlne
  alebo nesprávnom čase, stráca nárok na ocenenie.
 • Účastníci sa môžu zaregistrovať do nasledovných kategórií:
  • OCR PROFI 6+ km
  • OCR PROFI TEAM 6+ km 
  • OCR TRAINING 6+ km
  • FUN 6+ km – kategória je bez merania času
  • KIDS 1+ km (4-7 rokov, 8-11 rokov a 12-15 rokov, pričom smerodajný je deň narodenia účastníka – kategória je bez merania času)

PODMIENKY V KATEGÓRIÁCH S MERANÍM ČASU

 • Vybrať si môžete z nasledovných možností:

Podmienky:

 • s meraním času 6+ km,
 • na trati si nie je možné navzájom pomáhať, 
 • na zdolanie prekážky je k dispozícii jeden pokus,
 • angličáky sú povinné v počte 20 angličákov bez ohľadu na pohlavie.

Podmienky:

 • s meraním času 6+ km,
 • na trati si možno navzájom pomáhať,
 • na každú prekážku sú možné dva pokusy,
 • angličáky – burpees – za nezdolanie prekážky sú povinné v počte v počte 10 angličákov ženy a 20 angličákov muži za nezdolanie prekážky,
 • táto kategória je bez oceňovania víťazov.

Podmienky:

 • s meraním času 6+ km,
 • na trati si nie je možné navzájom pomáhať, 
 • na zdolanie prekážky je k dispozícii jeden pokus,
 • angličáky sú povinné v počte 20 angličákov bez ohľadu na pohlavie.

TÍM

 • tím musí mať minimálne troch členov, inak nie je možná registrácia,
 • tím môže mať maximálne desať členov,
 • tímy môžu byť aj zmiešané (muži aj ženy),
 • všetci účastníci tímového behu bežia celú trať,
 • výsledná klasifikácia tímov je určená na základe priemeru súčtu časov prvého a posledného člena tímu,
 • členovia tímu môžu štartovať v rôznych vlnách danej kategórie, nemusia štartovať spolu.

VÝSLEDKY

 • Poradie bude určené podľa oficiálneho času – začiatok merania po prebehnutí štartom, koniec merania po dobehnutí do cieľa.
 • Výsledková listina bude zverejnená po podujatí na webových stránkach podujatia.

OCEŇOVANÉ KATEGÓRIE

Oceňované sú nasledovné kategórie:

 • OCR PROFI 6+ km 
  1., 2. a 3. miesto v kategóriách ženy a muži – vek do 29 rokov,
  1., 2. a 3. miesto v kategóriách ženy a muži – vek od 30 do 39 rokov,
  1., 2. a 3. miesto v kategóriách ženy a muži – vek 40+ rokov.
 • OCR PROFI TEAM 6+ km 
  1., 2. a 3. miesto v kategórii tímy.

Z hľadiska merania času, a teda následného oceňovania víťazov, môže byť každý pretekár zaregistrovaný len do jednej zo stanovených kategórií. Registrácia do dvoch a viac kategórií nie je možná. Pretekár si pri registrácii musí vybať kategóriu, v rámci ktorej chce, aby bol jeho nameraný čas vyhodnocovaný.

NEOCEŇOVANÉ KATEGÓRIE

Neoceňovaní sú pretekári, ktorí si vybrali OFR TRAINING verziu pretekov, FUN verziu alebo verziu FRIENDLYKIDS deti.

POVINNOSŤ PO PRETEKOCH

 • Každý účastník je povinný vrátiť čip ihneď po dobehnutí do cieľa v priestoroch na to určených.
 • V prípade, ak tak neurobí, bude diskvalifikovaný a penalizovaný.

PO PRETEKOCH

 • Po dobehnutí do cieľa bude mať každý účastník po preukázaní sa štartovným číslom k dispozícii:
  • medailu,
  • nápoj,
  • občerstvenie.
 • V prípade, ak to situácia dovolí, v cieli bude možnosť umytia sa v mobilných sprchách so studenou vodou.

DIVÁCI

 • Divák nemôže účastníkovi pretekov nijako pomôcť ani ho akokoľvek zvýhodniť pri zdolávaní prekážok.
 • Povolené je len slovné povzbudzovanie a usmerňovanie.
 • Divák sa musí zdržiavať mimo vyznačenej trate, určenej pre účastníkov pretekov.
 • Divák je povinný rešpektovať pokyny organizátora.
 • Každý účastník, ktorý dobehol do cieľa, sa automaticky stáva divákom.

INÉ

 • Účastníci si svoje osobné veci môžu na vlastnú zodpovednosť nechať v aute na parkovisku alebo v priestoroch na to určených.
 • Organizátor nezodpovedá za prípadné škody na majetku účastníkov alebo divákov.
 • Zdravotná pomoc bude zabezpečená na štarte/v cieli pretekov.
 • Organizátori súťaže si vyhradzujú právo na zmenu trate, programu a dňa udalosti.
 • Organizátori si taktiež vyhradzujú právo na prípravu fotografií, videí o súťaži a súťažiacich, ktoré sa stávajú ich majetkom. Fotografie
  a videá pripravené na podujatí môžu organizátori voľne použiť v promočných materiáloch.
 • Na mieste konania sú propagačné činnosti, činnosti spojené s podnikaním alebo propagácia inej súťaže možné iba po predchádzajúcej
  dohode s organizátormi ANGLIČÁK a v súlade s podmienkami, ktoré sú vopred dohodnuté.

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu trate, programu a dňa udalosti, ako aj na prípadnú zmenu propozícií a súvisiacich okolností
podľa svojho zváženia, a preto odporúčame aktívnym, pasívnym aj potenciálnym účastníkom pozorne sledovať sociálne siete
a webovú stránku www.anglicak.sk., kde budú prípadné zmeny implementované v propozíciách a novinkách.