PROPOZÍCIE A PRAVIDLÁ PRE ÚČASTNÍKOV PODUJATIA

obstacle FRIENDLY a FRIENDLYKIDS race

REGISTRÁCIA

 • Registrácia pretekára (ďalej „účastník“) sa stáva platnou až po zaplatení štartovného poplatku a jeho pripísaní na účet organizátora.
 • Štartovný poplatok zahŕňa okrem iného aj nasledovné:
  • medailu (po dobehnutí do cieľa),
  • štartovné číslo – páska s číslom na zápästie,
  • občerstvenie po skončení pretekov,
  • elektronickú časomieru (v prípade voľby pretekov na čas),
  • sprievodné programy, súťaže a promo akcie.
 • Štartovný poplatok je konečný a nevratný, vracia sa len v prípade zrušenia pretekov zo strany organizátora mimo pandémie a zásahu vyššej moci.
 • Registráciu účastníka je možné 1x previesť na inú osobu.
 • Registrovať sa možno prostredníctvom www.ofranglicak.sk alebo osobne v deň pretekov, keď sa štartovné platí na mieste v hotovosti,
  ale len v prípade, že je ešte voľná kapacita.
 • Vyplnením prihlášky a registračného formulára účastník, resp. jeho zákonný zástupca, prijíma podmienky súťaže.
 • Každý účastník, resp. jeho zákonný zástupca, svojou registráciou vyhlasuje, že sa súťaže zúčastňuje na vlastnú zodpovednosť, a že
  jeho zdravotný stav vyhovuje podmienkam účasti na súťaži.
 • Vyplnením údajov pri registrácii vyjadruje účastník pretekov, resp. jeho zákonný zástupca,  súhlas so spracovaním údajov a s ich
  zaradením do databázy organizátora.
 • Svojou registráciou súhlasí účastník, resp. jeho zákonný zástupca, s tým, aby mu na uvedenú e-mailovú adresu organizátori zasielali
  informácie súvisiace s podujatím.
 • Účastník, resp. jeho zákonný zástupca, berie na vedomie, že je povinný si starostlivo čítať pravidelne aktualizované informácie pred
  pretekmi o organizačných pokynoch organizátora.

ČO SI PRINIESŤ NA PRETEKY

Na podujatie si musí účastník priniesť:

 • občiansky preukaz nutný na registráciu, v prípade neplnoletého účastníka občiansky preukaz jeho zákonného zástupcu,
 • kartičku poistenca,
 • vypísaný a podpísaný reverz, v prípade neplnoletého účastníka vypísaný a podpísaný reverz jeho zákonným zástupcom,
 • ruksak, ak chcete využiť službu úschovy batožiny,
 • odporúčame aj:
  • uterák,
  • tašku na špinavé, asi aj zablatené oblečenie,
  • veci na prezlečenie,
  • pohodlné topánky na prezutie,
  • ochranu hlavy,
  • opaľovací krém pre prípad slnečného počasia,
 •  a, samozrejme, dobrú náladu.

ČO SI OBLIECŤ NA PRETEKY

Čo si kto oblečie a obuje, je, samozrejme, na ňom. My dávame do pozornosti pár praktických tipov:

 • odporúčame:
  •  zabezpečiť si bežecké oblečenie – ľahké tričko a krátke nohavice,
  • v prípade, ak nemáte svoj osobný dres, obliecť si športové tričko Angličák, 
  • rovnako aj čelenku Angličák ako príjemnú ochranu hlavy pred slnkom,
  • rovnako aj podkolienky alebo ponožky Angličák,
  • zabezpečiť si vhodnú obuv do nerovného terénu, pretože obuv s rovnou podrážkou nie je na beh prírodou vhodná, dokonca môže
   byť pri behu aj nebezpečná,
  • praktické môžu byť aj tenké rukavice ako ochrana rúk pri prekonávaní niektorých prekážok,
  • v prípade horúceho počasia sa hodí aj ochranný opaľovací krém,
 • neodporúčame:
  • beh naboso (vzhľadom na rôznorodosť terénu).

ZDRAVOTNÁ PRÍPRAVA NA PRETEKY

 • Posledné dni pred pretekmi je vhodné zvoliť odddych a aktívnu alebo pasívnu regeneráciu, telo už netreba preťažovať náročnými,
  a už vôbec nie silovými tréningmi. 
 • Deň pred pretekmi je vhodné naservírovať si o niečo väčšie porcie ryže, cestovín,  zemiakov či iných sacharidov v rámci každého
  jedla, pokúsiť sa mierne obmedziť bielkoviny, tuk a zeleninu (nafukovanie – plynatosť), zároveň sa vyhnúť konzumácii ťažkých a mastných
  jedál (zdĺhavé trávanie – zbytočné odčepávanie energie a zaťaženie tráviaceho systému, narušenie kvality spánku), mäsa a alkoholu
  (dehydratácia).
 • Konzumácia menších porcií jedla v zvýšených frekvenciách vám pomôže dodať telu dostatočné množstvo sacharidov bez toho, aby
  prišiel pocit prejedenia.
 • V prípade pretekov v horúcom počasí je vhodné zvýšiť príjem sodíka už v predstihu – stačí si viac posoliť jedlo deň pred pretekmi
  a rovnako v deň pretekov alebo si zvoliť slané prílohy.
 • Tekutiny sú základ – absolútne gro celej prípravy spočíva v dostatočnej hydratácii. Odporúčame, aby ste svoje telo dostatočne
  hydratovali už týždeň pred pretekmi. 
 • Alkohol má negatívny vplyv na tráviacu sústavu, znižuje kvalitu spánku a na telo negatívne vplýva ešte aj v priebehu nasledujúceho
  dňa. Vyhnúť sa teda konzumácii alkoholu minimálne deň pred pretekmi.
 • Večer pred pretekmi odporúčame strečing celého tela.
 • V deň pretekov je vhodné dostať do tela ľahké raňajky, vynechať vlákninu (ovsené vločky, cereálie, celozrnné pečivo) a zaradiť ovocie
  s rozumným príjmom tekutín.
 • Je dobré priamo pred pretekmi nejesť, rovnako nezaťažiť žalúdok vypitím prílišného množstva tekutín naraz. Tekutiny prijímať od rána
  postupne v malých množstvách.
 • Neodporúčame ani konzumáciu energetických nápojov obsahujúcich kofeín, taurín a iných prudko pôsobiacich stimulantov.
 • Pol hodiny pred štartom nezabudnite na dôkladnú rozcvičku a zahriatie celého tela, prípravu tela a svojho srdca na výkon a pohyb
  a posledné minúty pred štartom venujte ľahkému rozklusaniu a aktívnemu strečingu.
 • Ihneď po pretekoch je potrebné doplniť do tela stratené tekutiny (vhodný je aj izotonický nápoj) a ideálne doplniť niečo malé do
  žalúdka – rýchly sacharid vo forme ovocia – banán či hrozno, aby ste urýchlili proces regenerácie.

ZDRAVOTNÝ STAV A ZODPOVEDNOSŤ ZA PRÍPRADNÉ ŠKODY NA ZDRAVÍ ALEBO MAJETKU

 • Každý účastník, resp. jeho zákonný zástupca, je zodpovedný za zdravotné poistenie liečebných nákladov, úrazové poistenie
  a prípadné ďalšie poistenia účastníka.
 • Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na zdraví alebo majetku v súvislosti s cestou, pobytom a účasťou účastníkov
  na pretekoch.
 • Je na zodpovednosti účastníka, resp. jeho zákonného zástupcu, aby účastník pred štartom absolvoval príslušnú zdravotnú
  prehliadku a získal tak informácie o svojom zdravotnom stave v súvislosti s rozhodnutím zúčastniť sa na pretekoch.
 • Každý účastník štartuje na pretekoch na vlastnú zodpovednosť, v prípade neplnoletého účastníka na zodpovednosť zákonného
  zástupcu.

PREZENTÁCIA PRED PRETEKMI

 • Účastník sa musí pred pretekmi prezentovať vstupenkou na svoje meno, ktorú získal pri registrácii, a občianskym preukazom
  potrebným na kontrolu údajov v reverze (súhlase). V prípade neplnoletého tak musí urobiť jeho zákonný zástupca.
 • Účastník odovzdá alebo podpíše reverz a súhlas s podmienkami pretekov. Bez poriadne vyplneného a odovzdaného reverzu sa
  nemožno pretekov zúčastniť. V prípade neplnoletého tak musí urobiť jeho zákonný zástupca.
 • Podpísaním reverzu vyjadruje účastník súhlas, že sa pretekov zúčastňuje dobrovoľne a na vlastnú zodpovednosť. V prípade neplnoletého
  vyjadruje tento súhlas podpísaním reverzu jeho zákonný zástupca.
 • Účastník je povinný nechať si na telo viditeľne umiestniť štartovné číslo a mať ho tam po celý čas pretekov.
 • V prípade, že si účastník vybral OCR možnosť pretekov, teda „s meraním času“, je povinný si upevniť na členok alebo na
  zápastie (podľa pokynov organizátora)  čip na meranie času.
 • Minimálny vek účastníka FRIENDLY pretekov je 16 rokov.
 • Vekový interval FRIENDLYKIDS pretekov je 6 – 15 rokov.
 • Účastníci mladší ako 18 rokov sú pri prezentácii povinní odovzdať písomný súhlas zákonného zástupcu so zúčastnením sa súťaže.

PRETEKY

 • Dĺžka trate FRIENDLY – OCR verzia s meraním času bola stanovená na 10+ km a FRIENDLY – OFR verzia bez merania času bola stanovená na 6+ km a FRIENDLYKIDS verzia bez merania času na 1+ km.
 • Minimálny počet prekážok na pretekoch bol stanovený na 15.
 • V závislosti od celkového počtu účastníkov bude uplatnený systém skupinových štartov v 5- až 15-minútových intervaloch.
 • Účastník musí štartovať v časovej vlne, do ktorej sa prihlásil.
 • Trať je postavená tak, aby eliminovala možnosti jej skrátenia účastníkom. Ak si účastník trať skráti, nebude zaradený do výsledkovej
  listiny.
 • Každý účastník sa musí riadiť pokynmi organizátorov a traťových rozhodcov.
 • Štartovné číslo a čip účastníka sú neprenosné.
 • Porušenie alebo nerešpektovanie pokynov organizátora vedie k diskvalifikácii účastníka.

ZMEŠKANIE ŠTARTU SVOJEJ VLNY

 • Účastník musí ísť do stanu Registrácia, kde mu bude v prípade, ak je ešte voľné miesto v inej vlne, vydaná nová páska s novým
  štartovným časom do najbližšej vlny, v ktorej je voľné miesto,  aby mohol vstúpiť do štartovného koridora.
 • Posunutie času štartu na neskôr musí v tomto prípade oznámiť aj časomiere.
 • Ak sa účastník dostaví na preteky po odštartovaní poslednej vlny, nebude pripustený na štart a nebude mu vratené ani štartovné.
 • Na štart nebude pripustený ani v tom prípade, ak nie je žiadne voľné miesto v iných vlnách.

PRAVIDLÁ A (NE)PENALIZÁCIE

 • Každý účastník pretekov v prípade, že sa rozhodol pre KIDS a OFR typ pretekov „bez merania času“, nie je povinný zdolať všetky prekážky
  trasy. V prípade nezdolania niektorej prekážky sa na ňho nevzťahuje penalizácia. Môže vynechať prekážky, skrátiť si trať, nevzťahuje sa na neho žiadna forma penalizácie. Nesmie však brániť rýchlejšim účastníkom idúcim na čas.
 • Každý účastník pretekov v prípade, že sa rozhodol pre OCR typ pretekov „s meraním času“, je povinný:
  • zdolať všetky prekážky trasy,
  • v prípade nezdolania niektorej prekážky absolvovať za každú nezdolanú prekážku penalizáciu na vopred určenom mieste, a to v prípade verzie SINGLE OCR 6+ km – 10 angličákov ženy a 20 angličákov muži a v prípade verzie PROFI OCR 10+ km – 20 angličákov bez rozdielu pohlavia.

ĎALEJ PREŇHO PLATÍ:

  • v prípade verzie SINGLE OCR 6+ km – na zdolanie vybraných prekážok má účastník dva pokusy, podľa inštrukcií organizátora,
  • v prípade verzie PROFI OCR 10+ km – na zdolanie každej prekážky má účastník jeden pokus,
  • vynechanie alebo neúplné vykonanie penalizácie, opustenie alebo skrátenie vytýčenej trasy vedie k diskvalifikácii,
  • ak nedokončí celú trasu alebo ak neudá pravdivé informácie pri registrácii, prípadne registráciu nevyplní v celom rozsahu,
   alebo ak nebude používať štartovacie číslo a čip s časomierou stanoveným spôsobom, bude diskvalifikovaný.
  • ak opustí vytýčenú trať, bude diskvalifikovaný.
 • S výnimkou kategórie PROFI OCR 10+ km si účastníci môžu pri zdolávaní jednotlivých prekážok pomáhať.
 • Každý, kto prejaví nešportové správanie voči ostatným súťažiacim, bude diskvalifikovaný a požiadaný o opustenie trate.

KATEGÓRIE

 • Všetci účastníci sú povinní štartovať v pridelenej kategórii a taktiež v pridelenom čase. Účastník, ktorý štartuje v nesprávnej vlne
  alebo nesprávnom čase, stráca nárok na ocenenie.
 • Účastníci sa môžu v OCR verzii pretekov zaregistrovať do nasledovných kategórií:
  • PROFI OCR 10+ km
  • PROFI OCR 10+ km TEAM
  • SINGLE OCR 6+ km
  • SINGLE OCR 6+ km TEAM
  • OFR 6+ km 
  • KIDS 1+ km (6-8 rokov, 9-11 rokov, 12-13 rokov a 14-15 rokov, pričom smerodajný je deň narodenia účastníka. Táto kategória je však bez merania času.)

PODMIENKY V KATEGÓRIÁCH S MERANÍM ČASU

 • Vybrať si môžete z nasledovných možností:

Podmienky:

 • s meraním času 10+ km,
 • na každú prekážku je možný len jeden pokus,
 • angličáky sú povinné v počte 20 angličákov za nezdolanie prekážky,
 • na trati si nemožno pomáhať.

Podmienky:

 • s meraním času 6+ km,
 • na trati si možno navzájom pomáhať,
 • na každú prekážku sú možné dva pokusy,
 • angličáky – burpees – za nezdolanie prekážky sú povinné v počte v počte 10 angličákov ženy a 20 angličákov muži za nezdolanie prekážky.

Podmienky:

 • s meraním času 10+ alebo 6+,
 • na trati 10+ km si nie je možné navzájom pomáhať, na trati 6+ km si je možné navzájom pomáhať,
 • na trati 10+ km majú účastníci na zdolanie prekážky k dispozícii jeden pokus a na trati 6+ km dva pokusy,
 • angličáky sú povinné, vo verzii 10+ km v počte 20 angličákov bez ohľadu na pohlavie, vo verzii 6+ km v počte 10 angličákov ženy a 20 angličákov muži za nezdolanie prekážky.

TÍM

 • tím musí mať minimálne troch členov, inak nie je možná registrácia,
 • tím môže mať maximálne desať členov,
 • tímy môžu byť aj zmiešané (muži aj ženy),
 • všetci účastníci tímového behu bežia celú trať,
 • výsledná klasifikácia tímov je určená na základe súčtu časov prvého a posledného člena tímu,
 • členovia tímu môžu štartovať v rôznych vlnách danej kategórie, nemusia štartovať spolu.

VÝSLEDKY

 • Poradie bude určené podľa oficiálneho času – začiatok merania po prebehnutí štartom, koniec merania po dobehnutí do cieľa.
 • Výsledková listina bude zverejnená po podujatí na webových stránkach podujatia.

OCEŇOVANÉ KATEGÓRIE

Oceňované sú nasledovné kategórie vo verzii OCR, teda s meraním času:

 • OCR 10+ km PROFI
  1., 2. a 3. miesto v kategóriách ženy a muži,
 • OCR 6+ km SINGLE
  1., 2. a 3. miesto v kategóriách ženy a muži 
 • OCR 10+ km PROFI TEAM
  1., 2. a 3. miesto v kategórii tímy,
 • OCR 6+ km SINGLE TEAM
  1., 2. a 3. miesto v kategórii tímy.

Z hľadiska merania času, a teda následného oceňovania víťazov, môže byť každý pretekár zaregistrovaný len do jednej zo stanovených kategórií. Registrácia do dvoch a viac kategórií nie je možná. Pretekár si pri registrácii musí vybať kategóriu, v rámci ktorej chce, aby bol jeho nameraný čas vyhodnocovaný.

NEOCEŇOVANÉ KATEGÓRIE

Neoceňovaní sú pretekári, ktorí si vybrali OFR verziu pretekov, t.j. bez merania času a deti.

POVINNOSŤ PO PRETEKOCH

 • Každý účastník je povinný vrátiť čip ihneď po dobehnutí do cieľa v priestoroch na to určených.
 • V prípade, ak tak neurobí, bude diskvalifikovaný a penalizovaný.

PO PRETEKOCH

 • Po dobehnutí do cieľa bude mať každý účastník po preukázaní sa štartovným číslom k dispozícii:
  • medailu,
  • nápoj,
  • občerstvenie.
 • V prípade, ak to situácia dovolí, v cieli bude možnosť umytia sa v mobilných sprchách so studenou vodou.

DIVÁCI

 • Divák nemôže účastníkovi pretekov nijako pomôcť ani ho akokoľvek zvýhodniť pri zdolávaní prekážok.
 • Povolené je len slovné povzbudzovanie a usmerňovanie.
 • Divák sa musí zdržiavať mimo vyznačenej trate, určenej pre účastníkov pretekov.
 • Divák je povinný rešpektovať pokyny organizátora.
 • Každý účastník, ktorý dobehol do cieľa, sa automaticky stáva divákom.

INÉ

 • Účastníci si svoje osobné veci môžu na vlastnú zodpovednosť nechať v aute na parkovisku alebo v priestoroch na to určených.
 • Organizátor nezodpovedá za prípadné škody na majetku účastníkov alebo divákov.
 • Zdravotná pomoc bude zabezpečená na štarte/v cieli pretekov.
 • Organizátori súťaže si vyhradzujú právo na zmenu trate, programu a dňa udalosti.
 • Organizátori si taktiež vyhradzujú právo na prípravu fotografií, videí o súťaži a súťažiacich, ktoré sa stávajú ich majetkom. Fotografie
  a videá pripravené na podujatí môžu organizátori voľne použiť v promočných materiáloch.
 • Na mieste konania sú propagačné činnosti, činnosti spojené s podnikaním alebo propagácia inej súťaže možné iba po predchádzajúcej
  dohode s organizátormi OFR Angličák a v súlade s podmienkami, ktoré sú vopred dohodnuté.

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu trate, programu a dňa udalosti, ako aj na prípadnú zmenu propozícií a súvisiacich okolností
podľa svojho zváženia, a preto odporúčame aktívnym, pasívnym aj potenciálnym účastníkom pozorne sledovať sociálne siete
a webovú stránku www.anglicak.sk., kde budú prípadné zmeny implementované v propozíciách a novinkách.