FAQ | ČASTÉ OTÁZKY

PRED PRETEKMI

Stačí nám napísať na všeobecný mail ofr@anglicak.sk a príslušná osoba z nášho tímu, ktorá vám bude vedieť odpovedať na otázku, sa vám ozve. Nezabudnite do mailu napísať svoje meno a mobilné číslo.

Stačí si pozrieť jednu zo sekcií na tejto webstránke, teda FRIENDLY (varianty PROFI, OCR a FUN) alebo FRIENDLY KIDS, podľa toho, v ktorej kategórii plánujete štartovať. Pod každou máte spísané všetky potrebné informácie vrátane informácie o tom, čo je zabezpečené v rámci štartovného.

Majiteľom lokality určite nevolajte, pretože vám nebudú vedieť zodpovedať žiadne organizačné otázky. V prípade otázok kontaktujte, prosím, nás na všeobecnom maile ofr@anglicak.sk a príslušná osoba z nášho tímu, ktorá vám bude vedieť odpovedať na otázku, sa vám ozve. Nezabudnite do mailu napísať svoje meno a mobilné číslo.

Nie, všetky registrácie musia byť realizované online alebo osobne v deň pretekov, ale to len v prípade voľnej kapacity.

Áno. Vždy je možné pridať účastníkov do svojho družstva, kým sa nenaplní jeho maximálna kapacita 10 osôb. Pokiaľ je daná vlna, v ktorej je celé družstvo zaregistrované, už vypredaná, môže sa nový člen družstva zaregistrovať do inej voľnej vlny ako člen tímu. Nie je možné zaradiť člena tímu do vlny, ktorá je vypredaná, aj keď sú v nej ostatní členovia tímu.

Je nám ľúto, ale nie je to možné. Štartovný poplatok je nevratný. Môžete však vstupenku preregistrovať na inú osobu.

Áno. Minimálny vek pre prekážkový beh je 16 rokov, pre KIDS preteky je stanovený vekový interval od 6 do 15 rokov. Avšak vo verzii OCR a aj vo verzii FUN je vyčlenená jedna špeciálna vlna, do ktorej je možné zaregistrovať dieťa od 13 rokov, avšak len v sprievode rodiča zaregistrovaného do rovnakej vlny.

Pre trať FAMILY nie je žiadne vekové obmedzenie.

Tím si vytvoríte pri registrácii tak, že v rámci registračného formulára vyznačíte, že štartujete v tíme, a vypíšete názov tímu. Musí tak urobiť každý člen, ktorý chce byť do tímu zaradený. Na základe názvu tímu budete priradení k jednotlivým tímom.

Samozrejme! Napíšte požiadavku emailom a všetky potrebné informácie vám prepošleme.

Na predajnej webovej stránke ofranglicak.sk nájdete pri registrácii na výber vlny, v ktorých si je aktuálne možné lístok kúpiť. Online registrácia sa končí sedem dní pred začatím samotných pretekov.

PRETEKY

Registračný proces môže byť niekedy stresujúci a niekedy, naopak, môže zabrať minimum času. Ak chcete, aby prebehla registrácia čo najrýchlejšie a hladko, tak:

 • sa dostavte  na preteky minimálne jednu hodinu pred svojím plánovaným štartom,
 • ihneď po príchode do areálu choďte k stanu označenému slovom REGISTRÁCIA,
 • si pripravte občiansky preukaz a vypísaný a podpísaný reverz,
 • postavte sa do radu podľa svojho štartovného čísla alebo začiatočného písmena priezviska,
 • v prípade PROFI a OCR variantov si pri preberaní obálky skontrolujte všetky údaje, ako aj obsah obálky, či je v nej všetko deklarované, a to:
  • náramok so štartovným časom,
  • čip,
 • reklamácia mimo registrácie sa nepríjíma, či niečo nechýba, musí byť skontrolované priamo pri registračnom pulte.

A ste zaregistrovaní! Čo ďalej?

  • Po registrácii si môžete odniesť svoju batožinu do auta alebo využiť našu úschovňu batožín,
  • približne 15 minút pred vaším plánovaným štartom sa bude robiť rozcvička,
  • približne 15 minút pred štartom budete vpustení to štartovného koridora,
  • každý pretekár musí pred vchodom ukázať svoje štartovné číslo a čip (v prípade verzie s meraním času), bez nich nebude do koridora vpustený,
  • a potom už želáme veľa zábavy!

K dispozícii bude profesionálna záchranná služba s vozidlom rýchlej zdravotnej záchrannej služby priamo na mieste pretekov. Ak sa zraníte, budeme volať okamžite pomoc. Na presun zraneného z ťažkého nedostupného terénu bude k dispozicii štvorkolka (ATV). Na každej prekážke budú poučení dobrovoľníci, ktorí budú mať niekoľko možností na privolanie záchrannej služby.

Áno, môžete, ale nemôžete s ním behať po trati. Psy na vôdzkach môžu byť vo FUN zóne, ale len pod dozorom dospelej osoby. Prosím, rešpektujte zákaz voľného pohybu psov, ktorý je stanovený z dôvodu bezpečnosti účastníkov behov, divákov, ale aj samotných psíkov.

Zároveň vás prosíme, aby ste si po svojom psíkovi upratali exkrementy. Zóna bude plná ľudí, vrátane množstva detí, preto vás prosíme, aby ste si na to dávali extra pozor.

V tomto prípade, prosím, choďte do stanu Registrácia, kde vám bude v prípade, ak je ešte voľné miesto v inej vlne, vydaná nová páska s novým štartovným časom do najbližšej vlny, v ktorej je voľné miesto,  aby ste mohli vstúpiť do štartovného koridora. Posunutie času štartu na neskôr sa musí v tomto prípade oznámiť aj časomiere. V prípade, že z akýchkoľvek dôvodov meškáte, snažte sa dostaviť pred štartom poslednej štartovnej vlny. Ak sa dostavíte na preteky po odštartovaní poslednej vlny, nebudete pripustení na štart a nebude vám vratené ani štartovné. Na štart nebudete pripustení ani v tom prípade, ak nie je žiadne voľné miesto v iných vlnách.

Niektoré z našich prekážok budú obsahovať aj vodné prvky. Väčšina z nich bude s vodou, kde sa môžete brodiť, a teda sa dokážete bezpečne pohybovať po zemi. Ak sú vodné prekážky, ktoré vyžadujú plávanie alebo na ktoré sa neodvážite z dôvodu, že neviete plávať, povedzte to, prosím, rozhodcovi na danej prekážke. Neplavci môžu vynechať prekážku s plávaním a namiesto toho budú vykonávať angličáky, ktorých forma závisí  od  toho, či sa pretekári zúčastňujú FUN alebo PROFI | OFR verzie pretekov.

Na prekážkovom behu budú občestvovacie stanice s pitnou vodou a prvá pomoc. Jedna občerstvovacia stanica bude umiestnená približne v strede trate a jedna v cieli. Neposkytujeme žiadne gély, iónové nápoje, energetické tyčinky ani iné jedlo, tak ak potrebujete, prineste si, prosím, vlastné. Uistite sa, že ste dostatočne hydratovaní. Môžete si priniesť aj camelbak alebo plastové fľašky s vlastnou vodou.

Mapu trasy pretekov nezverejňujeme pred pretekmi, ale až v deň pretekov. Nájdete ju na našich sociálnych sieťach.

Pre divákov je určená FUN&FAMILY zóna v štartoch a cieľoch pretekov, odkiaľ budú vidieť a budú si môcť pozrieť veľkú časť pretekov. Najzaujímavejšie prekážky budú umiestnené práve v tejto zóne, diváci budú mať teda o zážitok určite postarané.

Pre divákov je určená FUN&FAMILY zóna v blízkosti štartu a cieľa pretekov, odkiaľ budú vidieť a budú si môcť pozrieť veľkú časť pretekov. Najzaujímavejšie prekážky budú umiestnené práve v tejto zóne, diváci budú mať teda o zážitok určite postarané.

Počas podujatia držíme nájdené veci v stane s označením Úschovňa batožiny. V prípade, že ste sa vrátili domov a zistili ste, že ste niečo stratili, vypíšte formulár Straty a nálezy a vypíšte tam všetky potrebné údaje. Nájdené veci budú držané v sklade do 30 dní po pretekoch. Ak bola vaša vec nájdená a nachádza sa v našom sklade nájdených vecí, budeme vás kontaktovať e-mailom. Kontaktovať vás budeme, len ak ste vyplnili formulár Straty a Nálezy a vaša stratená vec bola nájdená.

V prípade pódiového umiestnenia si je nevyhnutné vyzdvihnúť ceny počas oceňovania v deň pretekov. Vecné ceny, v prípade neprebrania počas oceňovania, nebudú zasielané poštou, je možné si ich vyzdvihnúť len osobne do 30 dní po skončení podujatia, a to v sídle poločnosti ANGLIČÁK s.r.o..

DOBROVOĽNÍCI

Minimálny vek dobrovoľníka na preteky je 18 rokov. V prípade osoby mladšej ako 18 rokov musí mať dobrovoľník vypísaný reverz a súhlas s dobrovoľníckou prácou, obe podpísané zákonným zástupcom.

Ak sa chcete zaregistrovať ako dobrovoľník, urobte tak cez registračný formulár na tejto stránke. V prípade nejasností nám, prosím, napíšte na dobrovolnik@anglicak.sk.

V závislosti od toho, v akej oblasti ste súhlasili s dobrovoľníctvom, môžete pracovať v jednej z nasledujúcich funkcií:

  • príprava vrecúšok so štartovnými číslami a s čipmi od časomiery (práca sa vykonáva celý deň v piatok pred pretekmi),
  • registrácia účastníkov v deň konania sa akcie,
  • FUN zóna – zahŕňa rôzne pracovné funkcie v hlavnej zóne pre divákov,
  • práce pri materiálno-technickom zabezpečení, ako sú napríklad šatne, parkovisko či hlavný stage,
  • výstavba trasy, prekážok, nakladanie a vykladanie vozidiel, značenie trasy, osádzanie bariér a podobne,
  • zabezpečenie jednotlivých stanovíšť pretekov, kde bude treba dozerať na to, či a ako pretekári prekonávajú jednotlivé prekážky,
  • informovanie účastníkov o akcii,
  • prípadne iné podľa potreby.

Áno, väčšinou si možno vybrať prekážku, ale niekedy si situácia vyžaduje zmeny a môžete dostať inú. Dobrovoľníci určení na prekážky budú pred tým riadne poučení o nasledujúcich veciach:

  • absolvujú školenie prvej pomoci,
  • dostanú informácie o tom, na ktorej prekážke sa budú nachádzať,
  • dostanú informácie o tom, na ktorom kilometri bude ich prekážka,
  • budú informovaní o celej trase,
  • budú preskúšaní z toho, ako sa má správne vykonať trestný cvik angličák pri PROFI | OCR variante prekážkového behu,
  • osobne si vyskúšajú svoju prekážku ešte pred príchodom prvého pretekára,
  • musia vedieť, v akom poradí štartujú aké vlny,
  • musia poznať postupy pri núdzovom stave,
  • musia poznať špecifické pravidlá pri prekážkach.

Áno, po ukončení pracovnej zmeny je nutné odhlásiť sa u koordinátora. 

Ano, brífing je povinný pre všetkých dobrovoľníkov.

Zaregistrujte sa spoločne a dajte vedieť koordinátorovi, že chcete pracovať spolu. Na pretekoch sa dostavte ku koordinátorovi spoločne. Urobíme všetko, čo je v našich silách, aby ste pracovali  spolu. Veľké skupiny však nie je možné zaradiť spoločne, preto si, prosím, vyberte jedného kamaráta, s ktorým by ste chceli pracovať.

Pošlite, prosím, email svojmu koordinátorovi na  dobrovolnik@anglicak.sk a v dostatočnom predstihu s ním dohodnite zmeny plánovanej aktivity.

Posledné podrobné  informácie vám budú zaslané najneskôr do stredy pred pretekmi.

Keďže dobrovoľnícka činnosť trvá minimálne 8 hodín, väčšina  týchto aktivít sa koná  mimo obytných oblastí, vonku, poväčšinou v horskom teréne a najmä „na nohách“. Preto by ste mali zvážiť, čo si so sebou vezmete. Odporúčame:

 • pohodlnú uzavretú obuv,
 • opaľovací krém s vyšším ochranným faktorom,
 • repelent,
 • nejaké power tyčinky,
 • nápoj,
 • pláštenka do dažďa,
 • čapica,
 • rukavice,
 • náhradné ponožky,
 • náhradné oblečenie.