PREREGISTRÁCIA

Pokiaľ sa z akéhokoľvek dôvodu nebudete môcť pretekov zúčastniť je možné presunúť lístok na inú osobu, urobiť tak však musíte žiadosťou zaslanou na email ofr@anglicak.sk najneskôr do 11. júna 2024. Po tomto termíne preregistrácia nie je možná.

Zmenu na každej vstupenke je možné urobiť len raz, a to za poplatok 10 eur. Preregistrácia je možné len do rovnakej kategórie. Zmena štartovnej vlny je možná len v prípade voľnej kapacity.

Každý účastník bude na mieste kontrolovaný na základe občianskeho preukazu, ktorým sa MUSÍ pri registrácii preukázať, pričom musí sedieť meno a údaje s lístkom, ktorým sa účastník preukazuje. Preto nie je možné lístok predať a posunúť inej osobe, ale je nevyhnutné postupovať nasledovne:

POSTUP PRI PREREGISTRÁCII

 1. Zašlite mail so žiadosťou o preregistráciu na ofr@anglicak.sk
 2. POZOR! Preregistrácia NIE JE možná do plne obsadenej vlny, teda tej, ktorá v danom čase už nie je k dospozícii v ponuke na kúpu lístka. Takúto preregistráciu je možné urobiť len na mieste, v deň podujatia, a to len v prípade voľného miesta.
 3. Do prílohy mailu dajte váš lístok.
 4. Do tela mailu dajte
  1. TENTO TEXT: Prosím o preregistráciu môjho lístka ČÍSLO, registrovaného na MENO do VLNA a ČAS. Týmto prosím o zrušenie mojej registrácie, zaslanie faktúry na úhradu preregistračného poplatku vo výške 10 eur a následné zaslanie kódu určeného pre nového účastníka.
  2. ALEBO TEXT: Prosím o preregistráciu môjho lístka ČÍSLO, registrovaného na MENO do VLNA a ČAS. Týmto prosím o zrušenie mojej registrácie, zaslanie faktúry na úhradu preregistračného poplatku vo výške 10 eur a následné zaslanie kódu do inej kategórie (a vypísať názov kategórie). 
  3. ALEBO TEXT: Prosím o preregistráciu môjho lístka ČÍSLO, registrovaného na MENO do VLNA a ČAS. Týmto prosím o zmenu času štartovnej vlny v mojej registrácii (a vypísať čas), ostatné údaje ostávajú nezmenená. Zároveň prosím aj o zaslanie faktúry na úhradu preregistračného poplatku vo výške 10 eur. (Pozn.: zmena bude vykonaná až po úhrade faktúry) 
 5. Mailom vám zašleme faktúru na úhradu preregistračného poplatku.
 6. Po úhrade poplatku bude váš lístok zrušený a bude vám do mailu zaslaný kód.
 7. Tento kód posuňte osobe, na ktorú chcete postúpiť svoju registráciu.
 8. Táto osoba sa musí riadne zaregistrovať – kúpiť si lístok s použitím kódu. Zaregistrovať sa môže len do vlny, ktorá bude v čase jeho registrácie na webe dostupná ako voľná.