#17 | ZAMOTÁVAM SA VO VZŤAHOCH – AKO UCHOPIŤ VZŤAHOVÉ SYSTÉMY? | ANGLIČÁK PODCAST

„ …... systém sa totiž harmonizuje aj zpohľadu traumatických stratégií prežitia ato je to, čo pre nás individuálne zdravé nie je, lebo nás to traumaticky zaplieta. Systém totiž vôbec nezaujíma…

Continue Reading#17 | ZAMOTÁVAM SA VO VZŤAHOCH – AKO UCHOPIŤ VZŤAHOVÉ SYSTÉMY? | ANGLIČÁK PODCAST